INVEST
IN THE FUTURE

Back The Most Promising Companies in Asia and Beyond

ติวเข้ม‘Cryptoasset Revolution รุ่น 2’ ดึงวิทยากรไทย/เทศให้ความรู้เจาะลึก

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ CEO/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไอโคร่า จำกัด มร.ไขว้ เซง ลี COO/CTO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยี นายปริญญ์ พานิชภักดิ์กรรมการ นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล กรรมการ และนายสัญชัยปอลี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ แถลงข่าวเปิดหลักสูตร “CryptoassetRevolution รุ่นที่ 2” ที่โรงแรมเรเนซองส์

ดร.การดีกล่าวว่า หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมเจาะลึกเรื่อง Crypto Economy ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ของโลก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์เชิงลึกด้านการลงทุน การระดมทุนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เน้นความรู้แบบองค์รวมให้ผู้เรียนได้เข้าใจโอกาสของเทคโนโลยีบล็อกเชน Cryptocurrency และ ICO อย่างถ่องแท้ ผ่านการทำกิจกรรมเสมือนจริงที่จะให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนจริง เพื่อเข้าใจในระบบไม่ใช่แค่รู้แต่ทฤษฎีเพียงเท่านั้น ซึ่งรุ่น 2 นี้ จะได้สนุกกับการเรียนรู้จริงทดลองลงทุนจริงจาก Coin ในการแลกของหรือการประมูลซื้อของ โดยเหรียญที่ออกโดย ICORA รวมถึงมองเทรนด์โอกาสและรู้จักวิธีรับมือกับวิกฤติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง www.cryptoassetrev.com/register/ และเปิดเรียนวันที่ 15 มกราคม 2562 หรือสอบถามได้ที่ 081-754-1089 และ 063-232-6416

ปัจจุบันเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency (คริปโต เคอเรนซี) รวมถึงกระแสการระดมทุนด้วยการเสนอขายเหรียญดิจิทัล หรือ ไอซีโอ กำลังร้อนแรงในโลกการเงิน และคนไทยก็หันมาให้ความสำคัญสนใจเริ่มลงทุนมากขึ้น แต่ยังมีความรู้ในเรื่องนี้ยังไม่มากพอ รวมถึงมีบริษัทในรูปแบบสแกมเมอร์ หรือแก๊งลวงเงิน ออกมามากมาย ICORA มองเห็นปัญหานี้จึงได้เปิดหลักสูตรขึ้นเพื่อให้ความรู้ดังกล่าว ทั้งนี้คาดหวังภายใน 3 ปีไทยจะมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของตลาดสกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 500% ติดอันดับ 1 ใน 5 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสนใจในเอเชีย

source: https://www.naewna.com/local/375411

Copyright © 2018 Power drive. All rights reserved.

Privacy Policy
Term of use
Site map
Follow us

FOLLOW US:

Shopping Basket