INVEST
IN THE FUTURE

Back The Most Promising Companies in Asia and Beyond

WHO WE ARE

บริษัท ไอโครา จำกัด เป็น ที่ปรึกษาระดับแนวหน้าของเอเชียซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

ไอโคราเป็นผู้วางโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในบริษัทที่มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มในการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ไอโครามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหลายหลายธุรกิจ ทั้งกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่ทันสมัย  กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่นยืน และกลุ่มธุรกิจที่นำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาและปฏิรูปด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับและพัฒนาธุรกิจของตน

ABOUT
ICORA

WHAT WE DO

ไอโครามุ่งเน้นธุรกิจหลักในสามด้าน คือ ไอซีโอพอร์ทัล, ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและสินทรัพย์ดิจิตัล รวมถึงสถาบันการศึกษาบล็อกเชน

หน้าที่ของเราคือการทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำบริษัท ผ่านโครงการระดมทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความสำเร็จตามที่บริษัทตั้งไว้ 

เราช่วยลูกค้าด้วยการหาช่องว่างทางการตลาดในด้านความน่าเชื่อถือในการขายโทเค็น การประเมินค่าเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบด้วยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจและแอคเซอเลอเรเตอร์ ที่ได้รับการรับรอง รวมถึงการใช้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการลงทุนและตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

OUR PEOPLE

LEADERSHIP

ดร. อเล็กซ์ ลิน

กรรมการ

ดร. อเล็กซ์ ลิน เป็นผู้บุกเบิกผู้ลงทุนและร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพแอคเซลาเรเตอร์ในสิงคโปร์และภูมิภาค แอคเซลาเรเตอร์เหล่านี้ได้มีโอกาสดูแลบริษัทสตาร์ทอัพมากกกว่า 380 แห่ง ซึ่ง 170 กว่าบริษัท สามารถระดมทุนซีรี่ส์เอได้สำเร็จ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ภูมิทัศน์ของสตาร์ทอัพสิงคโปร์เปลี่ยนไปอย่างมากและทำให้ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพสิงคโปร์ก้าวขึ้นจากอันดับที่ 17 ไปเป็นอันดับที่ 10 ภายในเวลาเพียง 2 ปี

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง

ดร.การดี เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการบริหารอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม มีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพ / เอสเอ็มอีในประเทศไทยและอาเซียน เธอเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและนำ ซี อาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มที่มีบทบาทมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ดร.การดียังเป็นที่ปรึกษาสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย  ที่ปรึกษา Future Lab และมีความสนใจเรื่องการปรับเปลี่ยนและการคาดการณ์เทคโนโลยี (Technology Foresight) และการลงทุนเพื่อสังคม

ในฐานะผู้นำด้านความคิด ดร.การดีเป็นผู้นำในการสร้างและผลักดันนโยบายด้านนวัตกรรมในภูมิภาค ดร.การดีได้เผยแพร่หนังสือและบทความต่างๆ ทั้งในด้านนวัตกรรมการพัฒนาสตาร์ทอัพ และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ

ดร. การดีได้เริ่มต้นและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างโครงการสตาร์ทอัพต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยงกับทั่วโลก เธอยังเคยเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงคณะกรรมการสตาร์ทอัพแห่งชาติ และคณะกรรมการประชารัฐในด้านสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีกด้วย

ไข้ว ลี

ประธานเจ้าหน้าทีีฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยี และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไอโคร่า จำกัด

คุณไข้ว  เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์อันมากมายในบริษัทเอกชนและกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ  คุณแควเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ AIRmaker ซึ่งเป็นกองทุนร่วมทุนขั้นเริ่มต้น ที่ดำเนินโครงการโปรแกรมแอคเซอเลอเรทเทอร์ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสำหรับนวัตกรรมแบบเปิดขององค์กร คุณหลีดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติหลายแห่งในอุตสาหกรรมด้านไอที การประกันภัย และการสื่อสารโทรคมนาคมโดยมุ่งเน้นการเติบโตในตลาดเอเชีย คุณหลียังได้ก่อตั้งธุรกิจหลากหลายในด้านการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานทดแทนและบริการสำหรับอุตสาหกรรมเคมี

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

กรรมการ

ดร.สันติธาร เสถียรไทย เป็นประธานทีมนักเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหารของ Sea Grouo ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีในระดับยูนิคอร์นในอาเซียนและไต้หวันที่ดำเนินธุรกิจ การีนา, ช็อปปี้ และ แอร์เพย์ ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ Sea Group ดร.สันติธารได้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บริหารสูงสุดฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งได้ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึง 10 ประเทศ   ดร.สันติธารเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัล นักพยากรณ์เศรษฐกิจ (Economic Forecaster) อันทรงเกียรติจาก Consensus Economics เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

ดร.สันติธารเป็นอาจารย์พิเศษประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นคอลัมนิสต์ให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของไทย ก่อนหน้านี้ ดร.สันติธาร ยังเคยทำงานให้กับกระทรวงการคลัง สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย อีกทั้งยังได้ทำงานให้กับบริษัทลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์อีกด้วย และดร.สันติธารยังเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก Asia Society ให้เป็น 1 ใน 21 ผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชีย ในปี 2560  (Asia’s 21 young leaders)

ปริญญ์ พานิชภักดิ์

กรรมการ

คุณปริญญ์ เริ่มทำงานในฐานะนักวิเคราะห์ในฝ่ายการเงินของบริษัท ABN AMRO ในลอนดอน เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานฟอรั่มธุรกิจอาเซียน-อังกฤษ ในช่วงปี 2544-2548 และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลงทุนของสหราชอาณาจักรในอาเซียน

ปัจจุบันคุณปริญญ์ เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอจำกัด (ประเทศไทย) และมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารขององค์กรต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ด้วยประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้านของคุณปริญญ์  คุณปริญญ์ยังได้แบ่งปันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องทั้งในฟอรั่มและงานสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ

ศิโรตม์ เสตะพันธุ

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ

คุณศิโรตม์ ปัจจุบันบริหารงานอยู่ที่ Exformat ซึ่งเป็น บริษัทด้านการลงทุนโดยมุ่งเน้นที่โอกาสใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  คุณศิโรตม์มีประสบการณ์เป็นวณิชธนากร หรือ ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน กับ JPMorgan’s South East Asia โดยเน้นการจัดและการทำธุรกรรมในประเทศไทยและอินโดจีน ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย คุณศิโรตม์ เคยมีโอกาศได้ร่วมงานกับ JPMorgan’s Mergers & Acquisitions Group ธนาคารเอชเอสบีซีในฮ่องกง นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ คุณศิโรตม์ ยังได้ร่วมงานกับอีกหลายบริษัท ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมทำงานกับกระทรวงการคลังในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปี 2552

นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล

กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง

คุณโอปอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้นในหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่บริษัทเคลือบพื้นและบ่อบำบัดนำ้เสีย ไปจนถึงธุรกิจโรงไฟฟ้า  และรีไซเคิลขยะ ปัจจุบันคุณโอปอดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทแอนด์ไบรท์จำกัด Refinn International Dot Com (Fintech) บริษัท Four Leaves Clovers (Real Estate) และ LMDH Sdn. Bhd.  เธอดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Skymind Co. , Ltd. และมีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนใน ธุรกิจสตาร์อัพและเทคโนโลยี

ADVISORS

ฟิลิกซ์ แทน

ที่ปรึกษา

ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ FinLab คุณฟิลิกซ์ได้นำทีมไปสู่การประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในแอคเซเลอเรชั่นถึง 3 รอบ และ ขณะนี้มีพอร์ตบริษัทในเครือถึง 14 บริษัท คลอบคลุมถึง 6 ประเทศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากผู้สมัครมากกว่า 1,000 คน จาก 50 ประเทศ  คุณฟิลิกซ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  บริษัทถึงแปดแห่งได้รับการยอมรับในเทศกาลฟินเทคประเทศสิงคโปร์ในปีพ. ศ. 2559 และ 2560 ยิ่งไปกว่านั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งได้ระดมเงินทุนสำหรับขั้นต่อไปในการเติบโต

ปริญญา หอมเอนก

ปรึกษา

คุณปริญญามีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

และการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครือข่ายและการสื่อสาร ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย ความปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การฉ้อโกงและการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ และให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของข้อมูลทั่วไปในทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณปริญญาเป็นที่รู้จักในเรื่องของการเป็นผู้บุกเบิกด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ท่านยังเป็นที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติในประเด็นเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของประเทศ

มานิดา ซินเมอร์แมน

ที่ปรึกษา

คุณมานิดาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการการจัดตั้งองค์กร, ธุรกิจ, การเงิน โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการควบรวมและซื้อกิจการ, การปรับโครงสร้างหนี้,

การฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม และข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์   คุณมานิดาได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ ข้อพิพาททางการค้า

การควบรวมและได้มาซึ่งกิจการ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตลอดจนแนวทางปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ชวภาส องค์มหัทมงคล

ที่ปรึกษา

คุณชวภาส องค์มหัทมงคล  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท PrimeStreet Advisory และ PrimeStreet Consulting ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการเงินชั้นนำและบริษัทร่วมทุนบางกอกเวนเจอร์คลับซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนแองเจิลส์รายแรกที่ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง HBS Alumni Angels, Thailand Chapter

คุณชวภาส องค์มหัทมงคล มีประสบการณ์มากมายในการช่วยเตรียมบริษัทให้พร้อมสำหรับเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งช่วยให้บริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากจัดทำแผนกลยุทธ์การควบรวมกิจการและการระดมทุน   คุณชวภาสยังเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์กด้านการลงทุนในรูปแบบแองเจิลส์อินเวสเตอร์ โดยลงทุนในสตาร์ทอัพที่โดดเด่นหลายแห่ง

TEAM

เควิน วู

หัวหน้า ด้านการให้บริการไอซีโอพอร์ทัล

คุณเควินเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส และมีประสบการณ์กับบริษัทข้ามชาติหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจธนาคาร (HSBC), ธุรกิจโทรคมนาคม (FarEasTone), ธุรกิจบริการประกันภัย (Asurion), ธุรกิจด้านการขนส่ง (บริษัท Brightstar-SoftBank) และธุรกิจให้คำปรึกษา (Deloitte)  คุณเควินมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น การพัฒนาธุรกิจ การบริการลูกค้าและการดำเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดในเอเชีย

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ในด้านการธนาคารและการลงทุน พร้อมทั้งความรู้ด้านการบริหารเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

ซันเจ ปอปลี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณซันเจรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้กับบริษัทไอโครา ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านไอซีโอชั้นนำที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร คุณซันเจมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซี่และบล็อกเชน คุณซันเจมีส่วนร่วมอย่างมากในระบบชุมชนคริปโตและระบบนิเวศของไทย  ในด้านการลงทุนส่วนตัวเขาได้ร่วมลงทุนในไอซีโอมากกว่า 20 แห่ง

เรเชล จัน

หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ

คุณเรเชลเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ จาก IESEG School of Management ประเทศฝรั่งเศส และ จบการบัญชีและการเงินจาก Nottingham Business School ประเทศอังกฤษ

คีธ ลี

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

คุณคีธได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในฐานะหนึ่งในทีมงานผู้ร่วมก่อสร้างทีมที่เข้มแข็ง  คุณคีธร่วมงานกับทีมงานเพื่อมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด  คุณคีธให้ความสนใจอย่างมากในการพัฒนาธุรกิจ ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของทุกหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โกเศศ เจือศิริภักดี

กำกับดูแลและตรวจสอบ

ปัจจุบันคุณโกเศศ ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบที่บริษัท ไอโครา จำกัด   ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับไอโครา เขาได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง อาทิ ด้านการจัดการสินทรัพย์,  ประกันชีวิตและความปลอดภัย เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหารกองทุนที่บริหารพอร์ตการลงทุนมูลค่า 72 พันล้านบาทของบริษัทประกันชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์และผลตอบแทนแบบซับซ้อน ในขณะที่คุณโกเศศทำงานด้านการจัดการสินทรัพย์เขายังเป็นผู้จัดการกองทุนรวมที่ดำเนินการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การยื่นขอใบเสนอราคาและการตรวจสอบการกำกับดูแลกองทุนรวมของสำนักงาน ก.ล.ต. ประเทศไทยอีกด้วย

หลี่ ซื่อเหว่ย

วิศวกรบล็อกเชน

คุณซื่อเหว่ยเป็นวิศวกรบล็อกเชนและมีส่วนสำคัญในชุมชนบล็อกเชนในสิงคโปร์ เขาเริ่มลงทุนในบิทคอย และ คริปโตเคอเรนซี่ในปี พ.ศ. 2557 ในปี พ.ศ. 2560  เขาทำงานเป็นนักพัฒนา DAPP ให้กับ อีเธอร์เลียม คุณซื่อเหว่ยมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสัญญาอัจฉริยะอีเธอร์เลียม โควรัม สเตลล่า และ เครือข่ายเรเดี้ยนท์ เป็นต้น นอกจากนี้เขายังได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการบางโครงการของบล็อกเชนเช่นกัน

พร้อมพร แก้วดวงเล็ก

หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์กร

ปัจจุบันคุณพร้อมพร รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท ไอโครา จำกัด  โดยก่อนหน้านี้ เธอเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้กับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (องค์กรภาครัฐ)

คุณพร้อมพรรับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนารูปแบบการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ปัจจุบันเธอกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล    คุณพร้อมพรมีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานที่ดีและมีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดงานสัมมนาทางด้านธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อาทิ  หลักสูตร Cryptoasset Revolution, หลักสูตร IDEA มหาวิทยาลัยหอการค้า, หลักสูตร Spring Up, หลักสูตร Ultrawealth รุ่นที่ 2 และ หลักสูตร S100 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธันย์นิชา  จิรัตน์ธนันท์

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

คุณธันย์นิชา มีประสบการณ์ 10 ปี ในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการธุรกิจงานอีเว้นท์   เธอได้ร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์ ที่ต่อมาแบรนด์เหล่านี้ได้เติบโตและกลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

คุณธันย์นิชามีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอสเอ็มอี ร่วมถึงกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย  เธอเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการในงานสัมมนาขนาดใหญ่ ของอายุน้อย100ล้าน  Academy

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาถึง 2,000 คน เธอยังเป็นผู้จัดการโครงการ  S100 ที่รวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนเจ้าของธุรกิจให้ดำเดินธุรกิจแบบก้าวกระโดด ไปถึง 100 ล้านโดยครั้งนั้นมีนักธุรกิจเข้าร่วมหลักสูตรมากกว่า 100 ธุรกิจด้วยกัน

เศรษฐพัฒน์  เศรษฐ์การัน

นักวิเคราะห์การเงิน

คุณเศรษฐพัฒน์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการให้กับ PrimeStreet Consulting ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการเงินชั้นนำ มีประสบการณ์มากมายในการช่วยให้คำปรึกษากับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กร, ความสัมพันธ์กับนักลงทุนสัมพันธ์ (IR), ตลอดจนการประเมินมูลค่าและการวิเคราะห์ทางการเงินและกลยุทธ์การควบรวมกิจการ (M & A)

Services

การให้คำปรึกษาของไอโครา

 • บริการให้คำปรึกษาแก่บริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนไอซีโอเริ่มต้น จนถึง การเปิดตัวไอซีโอของบริษัทที่รับคำปรึกษาอย่างเป็นทางการ
 • ดำเนินการสอบทานธุรกิจและวิเคราะห์สิทธิ์และสถานะของผู้ออกไอซีโอ
 • โครงสร้างโทเค็นและโทเคนไนเซชั่น (นวัตกรรมความปลอดภัยทางการเงิน)
 • ร่วมเขียน / แก้ไขรายงานบทสรุปสมุดปกขาว (Whitepaper) และสไลด์ที่ใช้พรีเซนท์แผนธุรกิจ
 • อำนวยความสะดวกในการประกาศไอซีโอและโรดโชว์

ไอโครา อคาเดมี

 • สร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีโอและบล็อกเชน ต่อสาธารณชนทั่วไป
 • ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชนและเศรษฐกิจของโทเคนผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

CLIENTS

FOUNDING TEAM

Back The Most Promising Companies in Asia and Beyond

PARTNER

STRATEGIC PARTNER

MEDIA

ASSOCIATION

FAQ

An Initial Coin Offering (ICO) is a means by which funds are raised via the sale of blockchain smart contracts (tokens). In an ICO token sales campaign, tokens are sold for the purposes of:

 • Redeeming products or services, i.e. pre-selling at a discount controlled by the smart contract;
 • Borrowing money for business with the promise of returning the amount with interest or benefits over a defined period controlled by the smart contract;
 • Obtaining the rights of dividend distribution, i.e. profit sharing which is controlled by the smart contract;
 • Equity crowd funding, i.e. sales of share in the company.

ICO has gained widespread popularity as a means of financing for companies namely startups to raise capital for developing their business (i.e. build their MVPs [minimal viable products], develop their technologies, manufacture their finished products, etc.). In fact, ICOs have raised more than US$1.7 billion to-date (source: Coinbase).

Our launch announcement is lined up for 2018. Connect with us to be kept updated.

As our approach to listing quality ICO candidates involves partnering with reputable accelerators with a successful track record of grooming successful startups, we work through these partners throughout Asia for our candidate sourcing.

Our launch announcement is lined up for 2018. Connect with us to be kept updated.

The ICO market today is rife with its own set of problems ranging from token sales’ credibility, regulatory risk and valuation inflation. At ICORA, we address these market gaps with:

We partner with a highly progressive Securities and Exchange Commission (SEC) regulator in Asia to adhere to regulatory guidelines. Our crypto tokens are currently in the regulator’s active sandbox and screened to ensure they contain all the business terms and conditions promised.

There are typically 3 stages to an ICO – Announcement, Launch, Close.

The Announcement makes known that a company is launching an ICO token sales campaign. At this stage, information on the offer will be released, namely the Whitepaper, a dynamic document which serves as a business proposal (akin to a prospectus but NOT a prospectus) documenting crucial information on:

Our tokens are ERC-20 compliant. This means that they adopt the ERC-20 protocol standard. Security of the system pertains largely to the security of the crypto wallet rather than the token.

As the terms of each ICO differs one from another, there is no fixed type nor standard amount of benefit distribution across all ICO investments.

Backers and investors are advised to evaluate all terms and conditions stated in each company’s ICO whitepaper carefully to understand the benefit distribution structure expected.

As the terms of each ICO differs one from another, there is no standard benefits distribution time frame across all ICO investments.

Backers and investors are advised to review the terms and conditions pertaining to the benefits distribution time frame stated in each company’s ICO whitepaper carefully to understand the benefits distribution period.

Due diligence on companies listed by ICORA

ICOs listed on our website are companies with real customers, validated business models and technology from reputable accelerators with a successful track record of grooming successful startups. However, it does not stop there. Icora conducts its own due diligence and in-depth reviews with these candidates. Given this rigorous approach in ensuring the quality of the companies we list, our ICO candidates have a better chance of success and fulfilling the benefits distribution stated.

Right market pricing of ICOs

We adopt investment banking’s best practices to accurately price our ICOs within market acceptance levels. This ensures a fair value and not an arbitrary price based on the founders’ judgement.

Due diligence on tokens issued by ICORA

We partner with a highly progressive Securities and Exchange Commission (SEC) regulator in Asia to adhere to regulatory guidelines. Our tokens are currently in the regulator’s active sandbox and screened to ensure they contain all the business terms and conditions promised.

When suitable candidates are identified or recommended through reputable accelerators with a successful track record of grooming successful startups, we will take them through the following process:

Stage 1 – General due diligence

Startups are assessed based on the strength of their business, i.e. the problem they are attempting to solve, their customer base, the market size potential, current performance, etc. Concurrently, background checks are conducted to ensure the legitimacy of the company and its founders.

Stage 2 – Business and technology due diligence

When the startup clears Stage 1, they will be matched with our business advisors who will conduct further in-depth reviews with the company to go deep into their business models, technology, financials and fundraising requirements in order to structure the terms of the ICO. This is akin to the due diligence done by venture capitalists when putting up a case for investment.

Stage 3 – Investment banking best practices

When the business and technology due diligence is completed, the terms and conditions of the ICO are reviewed by our governance committee for the application of rules from investment banking best practices.

Stage 4 – Approval committee

The last stage for the startup to clear is the final decision by the approval committee. At this stage, the ICO whitepaper, complete with the terms and conditions of the ICO are submitted to the committee for their endorsement to proceed to list. The approval committee is made up of four [4] members with successful entrepreneurial backgrounds.

Stage 5 – Token due diligence

Once the startup obtains the final approval, our technical team proceeds with the generation of the tokens based on the terms and conditions stated in the ICO whitepaper. Prior to its release, these tokens are submitted and screened by the regulator to ensure that they contain all the business terms and conditions promised prior to being release on the launch date.

We are currently in talks with the same regulator to prepare for ICOs involving debt and equity crowd funding soon.

EVENTS
CALENDAR

NEWS

JOIN US

Back The Most Promising Companies in Asia and Beyond

ICORA is one of Asia’s leading advisory companies which structures and stages campaigns enabling investment in business with viable and successful business models. Pulling from our pool of cutting-edge and innovative resources we provide business with the know-how they need with regard to fundraising, and ICOs, as well as digital assets and blockchain know-how. A vital part of this process are the highly skilled individuals who work with us, as without their dedications, strife and recognition that we as a network grow and learn together, this would not be possible.

If you think that you are well-aligned with ICORA’s platform or wish to engage in a meaningful career which allows insight into initiation, design and consultancy on the ever-changing world of technology, we would like for you to get in touch. Interested applications may contact us via the following form, and we will get back to you as soon as possible.